Hai Nhà Lãnh Đạo tuyệt vời 

Mỗi năm , Tại VN có một kỳ Đại Hội nhằm tổng kết hoạt động trong năm. Sau một khoảng thời gian vì dịch bệnh, năm nay, chúng tôi chào đón bà Navas về Việt Nam để tham dự Đại Hội cùng hơn 1000 FBOs cả nước về. Tôn vinh, công nhận thành quả của người làm việc, đồng thời Bà cũng giải đáp những thắc mắc mà FBOs muốn biết !! 
Thật tự hào khi làm việc với một tập đoàn lớn mạnh !!